Home

NT2 Visietekst Inburgering (Klik voor het hele rapport)
ER ZIJN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN twee groepen migranten die aandacht nodig hebben. Er zijn nieuwkomers die zonder ondersteuning in een achterstandspositie dreigen te geraken. En er zijn migranten die al langer in Nederland en Vlaanderen wonen, die om de een of andere reden niet goed terecht zijn gekomen en die in een achterstandsituatie zitten. Ze zijn werkloos of arbeidsongeschikt, hebben weinig toekomstperspectief, participeren slechts in geringe mate in de samenleving en beheersen het Nederlands onvoldoende. Deze situatie is eigenlijk ontoelaatbaar en vraagt om interventies. Die interventies zijn nodig om de mensen zelf een perspectief te bieden, maar ook voor onze samenleving als geheel. Beide groepen kunnen immers een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

De nieuwkomers moeten een nieuw referentiekader opbouwen en zo snel mogelijk de maatschappij waarin zij zich gevestigd hebben leren kennen. Tevens moeten zij middelen in handen krijgen om in die nieuwe omgeving zelfstandig te kunnen functioneren, om hun brood te
verdienen of zich anderszins te ontplooien. De oudkomers daarentegen willen vooral hun achterstand wegwerken om een gelijkwaardige plaats in de samenleving te verwerven. Vaak betreft dat een (betaalde) baan, soms ligt het perspectief buiten een baan. In deze visietekst bespreken we beide groepen migranten samen, de nieuwkomers en de oudkomers. De instrumenten om de geconstateerde achterstanden weg te werken kunnen immers voor beide groepen grotendeels dezelfde zijn. In opdracht van de Taalunie beperken we ons tot de groep volwassenen.

Tot nu toe is steeds gedacht dat bovenstaande problemen uit de wereld zouden zijn als de migranten zouden beschikken over voldoende taalvaardigheid en inzicht in de maatschappij. In het kader van de inburgering krijgen zij dan ook een NT2-programma van een bepaald aantal uren aangeboden, aangevuld met maatschappijoriëntatie en beroepenoriëntatie. Daarbij geldt over het algemeen een houding van: na het inburgeringsprogramma zien we wel verder. Het uiteindelijke perspectief van betrokkenen blijft dan (te) lang buiten beeld, waardoor het aanbod veel te veel blijven steken in algemene programma’s, die weinig te maken hebben met de plaats waarnaar de migrant op weg is. Moeizame vooruitgang, geringe niveauverhoging, weinig
doorstroming naar opleiding of werk, motivatieverlies, frustratie en uitval zijn het gevolg.

Het hele rapport is hier te lezen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s